Pikku-Vesku

Pikku-Veskun puisto on merkitty vihreällä sateenkaarella, Green Grass-merkillä. Green Grass-merkki on tae siitä, että alueen käyttäjät ja hallinnoijat sitoutuvat ylläpitämään ja kehittämään alueen viihtyisyyttä ja siisteyttä.

Inspis on ylläpitänyt puistoa vuodesta 2012 lähtien huolehtien alueen siisteydestä ja kioskitoiminnasta, kunnostaen ja korjaten alueen kalustoa ja rakenteita, rakentaen kioskin ympärille kaikkien käyttöön tarkoitettua hyötypuutarhaa.

Vuonna 2014 Inspis järjesti kolmena viikonloppuna lapsille puistoruokailun,  seitsemän puistokonserttia ja Suuren Puuhapiknikpäivän yhteistyössä Vesijärven Ystävien ja Kariniemisäätiön kanssa. 2014 syksyllä Inspis osallistui kansainväliseen Ravintolapäivään, jossa kävijöitä oli yli 300. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tulokset olivat positiivisia ja ihmiset olivat huomanneet toiminnan vaikutukset puistoympäristössä.

Kesällä 2015 jatkettiin puiston ylläpitoa, kioskitoimintaa ja viihtyisyyden kohentamista. Viherpihaa laajennettiin kioskin ympäristöön ja kävelykatujen varsille tuotiin istutuslaatikoita. Kesällä järjestettiin lasten puistoruokailu ja Puuhapiknikpäivä. Kesällä oli myös kuuden ilmaiskonsertin sarja ja Ravintolapäivä. Pikku-Veskun kioski toimi alueen info-paikkana. Otamme kaiken aikaa mielellämme ideoita vastaan alueen kehittämiseksi ja parantamiseksi.