Inspis auttaa ja tukee nuoria! Heillä on mahdollisuus suorittaa myös opintoihin liittyviä harjoitteluja, jos työtehtävät osuvat vain harjoittelun tavoitteisiin. Mä opiskelen viimeistä vuotta Metropolia Ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi ja suoritin mun opintojen viimeisen 3 kuukauden harjoittelun Inspiksen hoivissa kesällä 2020. Tässä postauksessa kerron hieman harjoitteluni sisällöstä ja siitä, mitä kaikkea Inspis mahdollistaa opiskelijalle.

Tosiaan kyse oli kulttuurituotannon harjoittelusta ja mulla erityisesti painopiste opinnoissa on ollut tapahtumatuotanto ja siihen lisäoppia lähdin hakemaan myös harjoittelun kautta. Myös yhdistystoiminta yleisesti on kiinnostanut minua sekä ihmisläheisen ja merkityksellisen työn tekeminen, jota Inspiksellä toteutetaan. Minulla on osaamista myös markkinoinnin ja viestinnän parissa ja näitä osaamisaloja halusin myös kehittää osana harjoittelua.

Mitä kaikkea pääsin tekemään?

Työtehtävät olivat hyvin vaihtelevia ja laajoja sekä vastuuta sai sitä mukaan, kun näytti oma-aloitteisuutta ja kykeneväisyyttä hoitaa asiat maaliin saakka. Mun työtehtävät liittyivät pitkälti tapahtumien tuotantoon ja työskentelinkin nimikkeellä Aputuottaja. Pääasiassa vastasin koko kesän 2020 viikonlopputapahtumien toteutuksesta ja markkinoinnista. Sen lisäksi vastuullani oli sosiaalinen media ja sen päivittäminen niin tapahtumien kuin muiden toimien osalta.

Toteutimme kesän aikana noin 40 päivää tapahtumia Pikku-Veskulla ja suurempi yleisötapahtuma Mukkulan tapahtumapuistossa. Tapahtumiin liittyy monenlaisia työtehtäviä ja itse pääsin tekemään muun muassa aluesuunnitelmaa, lupa-asioita, turvallisuussuunnitelmaa, artisti- ja yhteistyökumppani hankintaa sekä markkinointia ja työntekijöiden ohjeistamista tapahtumien aikana. On kyse siis hyvin laajoista työtehtävistä, jotka vaativat myös opiskelijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, luottoa omaan osaamiseensa sekä rohkeutta ottaa oma paikkansa yhdistyksen sisältä. Jos on kiinnostusta ja intoa, pääsee myös tekemään paljon ja vaikuttamaan asioihin. Myös digitaalista- ja viestintätaidoista oli hyötyä, kun kirjoittelin erilaisia ohjeistuksia henkilökunnalle, some-postauksia sekä laadin muistioita tapaamisista ja erilaisia esityksiä palavereita varten.

”Parasta oli päästä itse vaikuttamaan tapahtumien sisältöön sekä omaan työhön ja koko yhdistyksen toimintaan.”

Inspiksellä jokaisen työntekijän ideat ja mielipiteet ovat yhtä arvokkaita ja niitä pyritään aina lähteä toteuttamaan mahdollisuuksien rajoissa. Myös harjoittelijana pääsi vaikuttamaan tapahtumien ja toiminnan kehittämiseen sekä uusien suunnittelemiseen. Jos on intohimoa ja kiinnostusta johonkin tiettyyn aiheeseen, Inspiksellä varmasti pääsee sitä luovasti toteuttamaan ja kehittelemään aivan uudenlaisia juttuja lahtelaisten iloksi.

Ei mikään juoksupoika vaan osa esimiestiimiä

Usein voi käydä niin, että harjoittelijalle annetaan helpot yksinkertaiset hommat ja opiskelija toimii enemmän juoksevien asioiden kanssa, kun saisi vastuuta tehdä ja toteuttaa itseään. Inspiksellä näin ei todellakaan ollut, vaan opiskelijakin otettiin osaksi jopa esimiestiimiä. Tähän tietysti vaikuttaa se, kuinka pitkällä opinnoissa ollaan ja mitä alaa opiskelee. Itselläni myös johtamiseen ja esimiestyöhön on opintoja takana sekä roolini yhdistyksessä oli sellainen, että niin sanottuna lähiesimiehenä tuli toimia.

Voin täysin suositella Inspistä 2. asteen- tai korkeakouluopiskelijoille harjoittelupaikaksi. Myös erialojen opiskelijoille löytyy varmasti hommia niin raksa kuin mediajutuista aina markkinoinnin ja johtamisen sekä sosiaalialan työtehtäviin. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä ja suunnitella yhdessä Inspiksen kanssa harjoittelun sisältöä.

-Neea

Share via
Copy link
Powered by Social Snap